Doel en activiteiten

De VB A12 heeft in haar statuten haar doelen als volgt omschreven:

  1. Een gebundelde stem te hebben richting gemeente, provincie en overheid (belangenbehartiging)
  2. Zaken collectief kunnen regelen
  3. Eenduidige informatievoorziening 

Deze doelen worden op verschillende manieren ingevuld. Er is nauw contact met de gemeente Waddinxveen en ook met de Provincie Zuid-Holland zijn er korte lijnen. Dat zorgt ervoor dat er bij vraagstukken snel geschakeld kan worden.