Informatie

De Vereniging Bedrijven A12 is opgericht op 13 december 2019. Periodiek worden er bestuursvergaderingen gehouden en tweemaal per jaar zijn er ledenvergaderingen.

Statuten

Regelingen

Verslag ledenvergaderingen