Nieuws

Over het OFW

Per 2022 zal de gemeentelijke bijdrage aan het Ondernemersfonds Waddinxveen (50% van het totale budget) worden stopgezet en het bestuur van het Ondernemersfonds onderzoekt de mogelijkheid om na 2022 als zelfstandig fonds verder te gaan. Het bestuur van de VBA 12 heeft in samenspraak met de Vereniging Bedrijvenpark Doelwijk aan het Ondernemersfonds Waddinxveen zowel mondeling als schriftelijk gereageerd op deze voorlopige plannen en aangegeven niet akkoord te zijn met het voorgestelde concept.

De bezwaren van VBA 12 en VBD hebben met name betrekking op de voorgestelde wijze waarop dit Ondernemersfonds 2.0 gefinancierd zou moeten worden; een forse verhoging op de toeslag OZB, terwijl er substantieel minder gelden terugvloeien naar de bedrijventerreinen, doordat de bijdragen aan gemeente brede projecten, maatschappelijke doelen en fondsmanagement worden verhoogd. Na overleg met de ambassadeurs heeft het bestuur van het Ondernemersfonds Waddinxveen besloten op dit moment verder geen druk op het proces te zetten en na de zomer een aantal aspecten uit de plannen verder uit te werken in praktische plannen en voorstellen. Zodra er meer duidelijkheid is over de toekomst van het Fonds, zullen wij dit uiteraard delen.

Contact

Passage 29
2741 HB Waddinxveen

0182 – 636 113
secretariaat@vba12.nl