Samenwerken

Waddinxveen kent verschillende verenigingen voor ondernemers. Het Ondernemersplatform Waddinxveen is de overkoepelende moeder. Daarnaast kent elk bedrijventerrein een eigen vereniging of werkt samen binnen een VvE. Alle partijen werken nauw samen en ook met het Ondernemersfonds Waddinxveen en de gemeente Waddinxveen is nauw en goed contact. Op vooraf gekozen beleidsthema’s of voor actuele zaken. Een goed voorbeeld daarvan is de de A12-corridor of de Corona-crisis.

Ondernemersfonds

Het ondernemersfonds maakt gebruik van een systeem van trekkingsrechten. Het werkgebied krijgt een ’trekkingsrecht’ op haar aandeel in het fonds. Daarmee kunnen degenen die betalen aan het fonds binnen een specifiek werkgebied (deelgebied/sector) over hun eigen inleg beschikken. Als VB A12 kunnen wij hier aanspraak op doen. Dit gaat niet in de vorm van contant geld maar door betaling van collectieve initiatieven. Aan het eind van ieder jaar wordt per werkgebied inzichtelijk gemaakt hoeveel geld er is besteed en welk bedrag nog resteert. Per werkgebied wordt het beschikbare jaarbudget op deze site kenbaar gemaakt.

Ondernemersplatform Waddinxveen

In Waddinxveen zijn de ondernemers ervan overtuigd dat je door goed samen te werken tot de beste resultaten komt. Commercieel gezien is een groot netwerk dus van belang. Door krachten te bundelen sta je ook sterker in je belangenbehartiging. Voor het Ondernemers Platform Waddinxveen zijn netwerken en belangenbehartiging daarom de belangrijkste pijlers. Naast kennisdeling natuurlijk, want zonder content en innovatie is er geen vooruitgang. En ondernemers willen altijd verder! Wil je aansluiten? Dat kan!

Gemeente Waddinxveen

De gemeente Waddinxveen kent op de website een speciale pagina voor ondernemers. Hier vind je verschillende onderwerpen die voor elke ondernemer interessant zijn. Ook kan je makkelijk contact leggen met de gemeente of desbetreffende beleidsambtenaar of wethouder. De VB A12 heeft een korte communicatielijn met de gemeente. De grond waarop gebouwd is, behoort ook tot de gemeente. Zij zijn daarom onder andere ook verantwoordelijk voor de wegen en het onderhoud daarvan.

A12-corridor

De gemeenten Lansingerland, Waddinxveen, Zoetermeer, Bodegraven-Reeuwijk en Zuidplas, provincie Zuid-Holland en VNO-NCW West werken samen met diverse partners en belanghebbenden samen om de A12-corridor te ontwikkelen tot een sterke logistieke hotspot. We werken samen op het gebied van marketing, afstemming van ontwikkelingen, bereikbaarheid, scholing en arbeidsmarkt en verduurzaming van de bedrijventerreinen. Hiermee bevorderen we het vestigingsklimaat voor nieuwe en bestaande logistieke bedrijvigheid op de korte en voor lange termijn.