Nieuws

Stand van zaken OPW 2.0

Op 26 september heeft het bestuur van de OPW het bouwplan voor OPW 2.0 gepresenteerd. De meerderheid van de aanwezige leden heeft ingestemd met het voorstel. Dit betekent dat de stuurgroep OPW 2.0 nu verder kan met de uitwerking. Een onderdeel daarvan is de afstemming met de gemeente. Een uitgangspunt dat vooraf de nodige aandacht kreeg, is de bekostiging van het gemeentebrede deel. Daarmee krijgt het OPW financiële armslag. Met de gemeente bespreken we de financiering. Die zal plaatsvinden via een opslag op de OZB. Afgesproken is een opslag van € 30 per ton WOZ-waarde. Deze opslag wordt gebruikt om het OPW 2.0 te professionaliseren. Hieruit kunnen wij als vereniging collectieve zaken bekostigen. Een ander onderdeel van het plan is de samenstelling van een nieuw OPW-bestuur. Voor deze en andere praktische zaken volgt rond de jaarwisseling nog een ledenvergadering.

Meer weten over de stand van zaken van het OPW 2.0? Bekijk hier de OPW 2.0 nieuwsbrief van september.

Afgevaardigde gezocht!

In de nieuwe structuur van het OPW hebben wij, samen met de andere bedrijvenverenigingen, vertegenwoordiging in het bestuur. Als bestuur doen we hierbij een beroep op jou, indien je als afgevaardigde van onze club, wil aansluiten bij OPW 2.0. Het gaat om aansluiting bij vergaderingen en het behartigen van de belangen van onze vereniging. De rol moet nog een duidelijke invulling krijgen. Heb je interesse? Laat het weten via secretariaat@vba12.nl

Contact

Passage 29
2741 HB Waddinxveen

0182 – 636 113
secretariaat@vba12.nl