Terreinen en parkmanagement

VB A12 is de vereniging voor LogistiekPark A12, BusinessPark Vredenburgh en Aan de Bredeweg: bedrijfsterreinen met een eigen karakter, maar ook met gezamenlijke uitdagingen. Bijvoorbeeld op het gebied van (camera)bewaking en bewegwijzering.

A12 zorgt voor samenwerking waar dat kan. En regelt oplossingen per terrein waar dat nodig is. De VB A12 werkt samen met de overkoepelende ondernemersvereniging in Waddinxveen (OPW) en heeft trekkingsrecht bij het Ondernemersfonds Waddinxveen. Dit betekent dat ze, voor collectieve activiteiten op het terrein, financieel aanspraak kan maken op gelden uit dit fonds.

Wat gebeurt er al?
Verspreid over de terreinen, op strategische plekken, komen er naam- en welkomstborden. Hiermee wordt de bereikbaarheid van de bedrijven aanzienlijk beter. Eén van de eerste volgende te zetten collectieve stappen is camerabewaking. Welke activiteiten worden ontplooid, bepalen de leden in Algemene Ledenvergaderingen. Deze vergaderingen worden door het bestuur, ondersteund door een uitvoerend secretaris, voorbereid.