Nieuws

Verkeerscirculatieplan in concept gereed

Het eerste concept van het Verkeerscirculatieplan (VCP) voor Waddinxveen is gereed. Royal HaskoningDHV (RHDHV) stelde deze op in opdracht van de gemeente Waddinxveen. Met dit plan is het de bedoeling dat de Waddinxveense infrastructuur voor elke weggebruiker veiliger en logischer wordt.

Op een digitale kaart konden bewoners en ondernemers knelpunten aanwijzen en wensen doorgeven. Hier zijn zo’n 1.200 reacties op gekomen. Ook de gemeenteraad heeft input gegeven, net als het OPW. Met het concept VCP wordt al gewerkt aan de prioritering van mogelijke verkeersmaatregelen. Het definitieve rapport wordt snel verwacht.

Contact

Passage 29
2741 HB Waddinxveen

0182 – 636 113
secretariaat@vba12.nl