Nieuws

Voortgang verkeerscirculatieplan

In opdracht van gemeente Waddinxveen stelt Royal HaskoningDHV (RHDHV) een Verkeerscirculatieplan (VCP) op. In juni konden bewoners en ondernemers hun knelpunten, wensen of positieve reactie geven over de huidige verkeerssituatie. Er kwamen ruim 1300 reacties binnen en vanaf september wordt er, na overleg met het college en de gemeenteraad gewerkt aan een VCP voor Waddinxveen. Daarin wordt de aanpak beschreven om Waddinxveen veiliger te maken. Vanuit de VB A12 zijn vooral knelpunten kenbaar gemaakt rondom de rotonde bij de toegang van LogistiekPark A12 en de verwachte toename van verkeersbewegingen. Ook de fietskruising bij de Otto Matseweg is een aandachtspunt, net als de lastige bochten op de terreinen voor vrachtwagens. Dit alles ligt nu bij RHDHV op tafel.

Contact

Passage 29
2741 HB Waddinxveen

0182 – 636 113
secretariaat@vba12.nl